Craniosacraal therapie

Wat is Cranio?

Craniosacraal behandelingen zijn geworteld in stilte,
stilte waarin alles zich kan laten zien en horen.

Een craniosacraal behandeling is een professionele vorm van beweegzorg. Het is een respectvolle, aandachtige benadering van het lichaam als geheel. Cranio werkt heel goed preventief en werkt ondersteunend naar het herstel van gezondheidsklachten.

CheeseWorks-0063.jpg

Craniosacraal therapie gaat uit van de eenheid van lichaam, ziel en geest. Alles staat met elkaar in verbinding en beïnvloedt elkaar. Je bent één systeem en iedere verandering, verschuiving in het systeem, werkt door op de andere lagen. De zachte respectvolle craniosacraal grepen nodigen je lichaam uit om diep te ontspannen waardoor er ruimte komt waarin de energie die geblokkeerd is zich kan ontladen en neutraliseren. Dit heeft effect op de energie, die weer vrijer kan gaan stromen.

Door cranio kunnen fysieke klachten verminderen en zelfs gedeeltelijk of helemaal verdwijnen. Emotionele spanningen en gedachten die ermee verbonden zijn, kunnen oplossen. Hierdoor kan je perspectief verwijden en sta je weerbaarder en veerkrachtiger in het leven.

In de loop van de behandeling kan er een diepe ontspanning komen waarin het zelfhelend vermogen van het lichaam de ruimte krijgt en je lichaam de beweging naar herstel kan maken. In zijn zachtheid is cranio een veilige, niet manipulatieve behandeling waardoor het geschikt is voor alle leeftijden, van jong tot oud.

“De zachte respectvolle craniosacraalgrepen nodigen je lichaam uit om te verzachten en te openen, waardoor het voelbaar voor je wordt hoe het met je is. Dit is de eerste stap naar herstel.”

Cranio begrijpen

Alles wat we meemaken laat een indruk achter in ons lichaam. Stress en spanning die we oplopen in de loop van ons leven, of het nu fysiek of geestelijk is, wordt vastgehouden in het zenuwstelsel en laat blokkades ontstaan, waardoor onze energie niet vrij kan stromen. Het heeft zijn uitwerking op ons gevoel van welzijn, functioneren, vitaliteit en gezondheid. Ook al kennen we de verhalen achter onze pijn niet meer, het effect is voelbaar in onze reacties nu. Lichaam en geest zijn verbonden en beïnvloeden elkaar. Het bindweefsel netwerk en het cranio-sacrale systeem spelen een belangrijke rol in de manier waarop informatie wordt doorgegeven in ons lichaam.

Het bindweefselnetwerk zorgt ervoor dat alle weefsels met elkaar verbonden zijn en gevoed worden. Je kan het bindweefselnetwerk zien als een ‘organische internet’ waarin er een dynamische balans is tussen alle lagen waar we uit bestaan: de energetische laag, waar de meridianen doorheen lopen, de mentaal/emotionele laag en de fysieke systemen. De verschillende lagen wisselen informatie uit, werken samen en beïnvloeden elkaar. Dus wanneer iets hersteld wordt op één laag, heeft dit natuurlijk ook effect op de andere lagen. Het bindweefselnetwerk wordt gevoed en verzorgd door het cranio-sacrale systeem, waardoor de lagen soepel over elkaar heen kunnen bewegen.

Het cranio- sacrale systeem bevindt zich binnen de hersenenvliezen en ons ruggenmergvlies en wordt beschermd door onze schedel en ruggengraat. Het cranio-sacrale vocht omringt de hersenen en het zenuwstelsel, het besturingssysteem van ons lichaam. Dit vocht wordt in de hersenen aangemaakt en spoelt om onze hersenen en zenuwstelsel heen. Het voedt en verzorgt. Het drukt zich uit in ritme. Het wordt ook wel de ademhaling van het zenuwstelsel genoemd. Op het ritme van het cranio-sacrale vocht ademen de hersenvliezen en schedelbeenderen mee. Hoe beter ons hersenvocht kan stromen, hoe vrijer het systeem kan ademen en regenereren. Dit is waar ik in de behandeling naartoe werk.

Een beeld van een behandeling

Stel je voor dat je comfortabel op de behandeltafel ligt. Je hebt je ogen dicht en je aandacht gaat naar binnen. In de stilte en veiligheid van de sessie maak je contact met je eigen binnenwereld en ver-lang-zaam je, verdwijnt de tijd, vertraagt of stopt het denken zelfs, vertraagt het ritme tot er een diepe weldadige stilte overblijft waarin het lichaam op adem kan komen. Dat is wat craniosacraal therapie kan brengen.

Ik zit naast je en luister met mijn handen vanuit de stilte; ik neem waar met mijn handen wat er in je lichaam beweegt. Ik raak je lichaam aan en luister naar de taal van je lichaam. Ik neem waar hoe gespannen of ontspannen het is, de mate waarin de weefsels en organen verdicht zijn, de ruimte die ze innemen, de souplesse, de beweeglijkheid, de warmte, de kou. Waar het drukt, schuurt, wringt, vraagt en roept.

Door de stille aandacht en mijn neutrale handen als referentiepunt kan het lichaam zich gaan uitspreken.

Spanning wordt voelbaar en ontlaadt, bevroren energie kan gaan smelten en wat gestagneerd is, kan in beweging komen.

Ik volg en ondersteun je lichaam waar het nodig is om de beweging naar herstel te maken. Ik vraag naar je gewaarwordingen, gedachten, gevoelens en beelden. Het zijn richtingaanwijzers die je vanuit je lichaam krijgt, die je op het spoor brengen van het antwoord op je vraag. Alles communiceert en heeft zijn verhaal te vertellen. Ik kan je helpen luisteren naar de taal van je gewaarwordingen. Om er bewustzijn op te krijgen.

Het mooiste geschenk van een sessie is de ontspanning, waarin diep herstel vanuit het zelfherstellend vermogen van het lichaam mogelijk is.