Over Barbara

Barbara de Waal, dat is mijn naam.

In de loop van de jaren ben ik de kunst van het opvoeden steeds meer meester geworden. Ik zie het als mijn missie om kinderen in de opbouw van hun leven een rijke leeromgeving te bieden waarin ze met een open blik de wereld kunnen verkennen zodat ze later met een positief zelfbeeld hun plek kunnen innemen en eraan bijdragen. Het werken met kinderen heeft altijd mijn hart gehad.

CheeseWorks-0033.jpg

“Ik nodig kinderen uit om zich op een natuurlijke manier spelenderwijs
en vol zelfvertrouwen te ontwikkelen.”

Curriculum in vogelvlucht
Ik ben in Nederland geboren en drietalig opgevoed in Cartagena, Colombia. Aan deze internationale opvoeding heb ik mijn voorliefde voor taal en communicatie te danken. Ik kwam op 12 jarige leeftijd terug naar Nederland en na mijn middelbare schoolperiode heb ik mijn professionele curriculum vormgegeven door het volgen van 2 aansluitende dansopleidingen op HBO niveau.

Dansdocent
Jarenlang heb ik als enthousiast dansdocent gewerkt met kinderen in allerlei leeftijdscategorieën en stijlen: Ik heb dansexpressielessen gegeven aan kleuters aan de hand van verhalen, lagere schoolkinderen in contact gebracht met de taal van hun lichaam in beweging, met moeilijk lerende kinderen gewerkt aan dansstukken, waarin hun eigen inbreng leidend was voor het dansstuk in de eindpresentatie.
Ik heb mijn vermogen om verhalen te vertellen en te verbeelden vanaf het begin van mijn opleiding tot nu uitgedaagd, ontwikkeld en uitgedragen. Mijn vermogen om een passende sfeer neer te zetten en mensen mee te nemen in beelden, die aansluiten bij waar ze zijn heb ik in de afgelopen 30 jaar  in beweging, muziek en gesproken taal tot een verfijnde eigen taal ‘omgesmeed’.

Moeder
Toen mijn kinderen geboren werden verschoof mijn aandacht naar pedagogiek. Vanuit het werken met ouders en kinderen heeft mijn visie op gezonde zorg en opvoeding van jonge kinderen zich uitgekristalliseerd. Het voeden en opvoeden van mijn kinderen, die inmiddels uitgevlogen zijn, hebben ons als ouders op alle levensvlakken uitgedaagd. Mede hierdoor ben ik tot mijn kwaliteiten gekomen:

meebewegen zonder mijn lijn te verliezen, begeleiden zonder te bepalen, er zijn zonder mezelf weg te geven, ruimte geven zonder mijn grenzen te verliezen.

Ik weet nu goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van kinderen op het affectieve, motorische, sociaal emotionele en cognitieve vlak vanuit het kunstzinnige en het menselijke. Mijn vermogen om met beelden te werken is hierin mijn kracht.

Pedagogisch medewerker en beleidsmedewerker
Toen de kinderen groter werden, ben ik aan de slag gegaan bij Panta Rhei, een antroposofisch kinderdagverblijf in Amersfoort. Ik heb me bij Panta Rhei gespecialiseerd in het werken met baby’s en jonge kinderen. Als beleidsmedewerker heb ik het pedagogisch beleidsplan geactualiseerd en een observatieformulier ontwikkeld en geïmplementeerd.  Hiermee heb ik de basis gelegd voor het geven van handelingssuggesties aan ouders bij opvoedingsvraagstukken.

Ondernemer

Barbara’s pedagogisch atelier
Na 10 jaar Panta Rhei ben ik gestart met mijn eigen onderneming. De combinatie van professionaliteit en verwondering heeft mij ertoe gebracht mijn eigen plek aan te bieden voor kinderen en ouders. 1 oktober 2013 ben ik gestart met het bieden van kleinschalige kinderopvang vanuit Barbara’s pedagogisch atelier. Daarnaast geef ik samen met Tessa Dirksen de applicatiecursus antroposofie voor professionals vanuit gastouderbureau Drakepit en draag ik bij aan de scholing voor de gastouders die bij Drakepit aangesloten zijn.

Craniosacraal therapeut en trainer Mindful Ouderschap
Door het besef dat aanraking en de aandacht waarmee aangeraakt wordt, niet alleen belangrijk is in het werken met kinderen, maar ook voor volwassenen, ben ik me gaan scholen in Craniosacraal therapie. Ik heb in 2019 mijn opleiding tot Craniosacraal therapeut afgerond bij de Peirsman Academie. Vanaf 1 juni 2020 ben ik gestart met mijn praktijk: de Craniokamer, waarin ik me specialiseer in het werken met ouders en kinderen. Craniosacraal therapie en mindfulness hebben veel raakvlakken en werken aanvullend. Ik heb de opleiding Mindful Ouderschap gevolgd bij hoogleraar psychologie Susan Bögels bij het Centrum voor Mindfulness, waardoor ik nu als therapeut en trainer Mindful Ouderschap ouders en gezinnen kan begeleiden in hun ouderschap.